NORDIC WALKING - kurs instruktorski "LEKI"

Szkolenia prowadzą koordynatorzy nordic walking niemieckiej szkoły LEKI, którzy są partnerami biznesowymi firmy SPORTIMPEX.

TERMIN SZKOLENIA
31 marca - 1 kwietnia 2012

Możliwe również szkolenia indywidualne.

Cena szkolenia grupowego wynosi 700 zł brutto, indywidualnego - 850 zł.

W sprawach terminów kursów prosimy o kontakt telefoniczny
058 559-76-07, 694-790-659 lub 604-942-074

1. Definicja

Instruktor jest profesjonalistą w dziedzinie sportu, fitnesu, posiada wiedzę dotyczącą rehabilitacji oraz odpowiedzialny jest za naukę prawidłowej techniki chodzenia Nordic Walking.

Instruktor propaguje idee Nordic Walking, informuje o zaletach tej formy aktywnego wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji zwraca uwagę na stosowanie przystosowanych do tego specjalnych kijów oraz promuje produkty związane z Nordic Walking a w tym kije firmy LEKI jako jedyne zawierające unikalny system „triggera- clik and go” mocowania pasków.

2. Kurs

Kurs instruktorski ma na celu zdobycie ukierunkowanej wiedzy związanej z nauką o Nordic Walking. W istotny sposób kładzie nacisk na aspekty praktyczne i pro zdrowotne uwzględniając niezbędną wiedzą teoretyczną.

3. Wymagania stawiane kandydatom

Od kandydatów na instruktora oczekuje się

 • doświadczenia w nauczaniu i szkoleniu sportowym, rehabilitacyjnym lub w zakresie fitnesu (ukończona AWF, rehabilitacja, fizykoterapia)
 • wiedzy z zakresu Kursu Pierwszej Pomocy.
 • ukończonego kursu Nordic Walking - Active Leader.

4. Rejestracja kandydatów

Od kandydatów oczekuje się:

 • przesłania na adres firmy FIT&GO zgłoszenia chęci wzięcia udziału w kursie instruktorskim NW ( wraz z kopiami wymaganych dokumentów / dyplomów, certyfikatów)
 • po zakwalifikowaniu, kandydat uzyskuje prawo do podpisania umowy o współpracy z firmą LEKI reprezentowaną w Kraju przez SPORTIMPEX gwarantującej korzyści ze stosowania sprzętu tej firmy w dalszej pracy szkoleniowej. Umowa ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem przystąpienia do kursu.

5. Po ukończeniu kursu Instruktor będzie posiadał

 • umiejętność nauczania prawidłowej techniki Nordic Walking w następujących segmentach:
  • chód w różnych warunkach terenowych
  • aspekt zdrowotny uprawiania NW ( np ortopedia, rehabilitacja, fizjoterapia, nadwaga,gimnastyka kobiet w ciąży, choroba Parkinsona, rehabilitacja kardiologiczna ect..)
  • fitness w NW
  • pozostałej wiedzy i zagadnień będących tematem kursu instruktorskiego.
 • umiejętność dokonania analizy doboru poziomu Nordic Walking dla osób wyrażających chęć uczestnictwa w podstawowym kursie,
 • umiejętność nauczania Nordic Walking w sposób wcześniej ustalony i prawidłowego kierowania szkoleniem uczestników kursu, którzy chcą uprawiać Nordic Walking samodzielnie lub w zorganizowanych grupach,
 • wiedzę na temat promowania aktywności ruchowej Nordic Walking oraz produktów niezbędnych do uprawiania Nordic Walking z uwzględnieniem specyfiki sprzętu a w tym systemu trigger zastosowanym w kijach firmy LEKI,
 • wiedzę ogólną na temat pozostałych odmiany technik chodzenia - jak Nordic Blading, Nordic Fitness Skiing i Nordic Snowshoeing , których kursy będą dostępne w ramach dalszego dokształcania.

6. Plan szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w części teoretycznej w ośrodku szkoleniowym zaś w części praktycznej w terenie i trwa 2 dni, z czego pierwszy jest wyłącznie dniem dla uzyskania poziomu Active Leader (nieobowiązkowy dla posiadających te uprawnienia).

Dzień pierwszy (ok. 3 godzin)

teoria:

 • podstawowe informacje o Nordic Walking,
 • krótka historia, zalety,
 • różnice w porównaniu z normalnym chodem
 • prezentacja LEKI Nordic Walking –DVD / VHS
 • informacja o uprawianiu Nordic Walking w trzech aspektach: fitnessu-aktywna rekreacja , rehabilitacja-aspekty pro zdrowotne

praktyka:

 • przypinanie kijów LEKI do Nordic Walking do dłoni w aspekcie umiejętność zastosowania sytemu „trigger”,
 • nauka niektórych elementów rozgrzewki,
 • nauka zasad prawidłowej techniki chodzenia NW.
 • dobór długości i rodzaju kijów, sposób trzymania, wbijania, odepchnięcia i prawidłowego nacisku na rękojeść,
 • spacer kontrolowany z trenerem.

Dzień drugi (ok. 6 godzin)

teoria:

 • omówienie struktury poziomów szkolenia NW stosowanych przez szkołę LEKI
 • szczegółowy komentarz trenera w zakresie celu szkolenia,
 • aspekty biomechaniki /anatomii / fizjologia w NordicWalking z uwzględnieniem spraw związanych z wydolnością organizmu
 • rekomendowane ćwiczenia w aspekcie zdrowotnym treningu – spalanie kalorii, ubytek wagi
 • aspekty techniczne kijów LEKI do Nordic Walking

praktyka:

 • wykonanie nagrania kamerą marszu każdego uczestnika na etapie początkowym kursu instruktorskiego,
 • analiza wstępna filmu pod kątem oceny techniki poszczególnych kandydatów i wychwycenia błędów jakie robią kursanci,
 • nauka zaawansowanych elementów rozgrzewki,
 • elementy rozgrzewki prowadzone przez samych kandydatów na instruktora,
 • powtórzenie treningu z pierwszego dnia z uwzględnienie korygowania błędów,
 • nauka różnych form marszu z kijami w aspekcie udoskonalania koordynacji ruchu i swobody użytkowania kijów do NW,
 • nauczanie zaawansowanych elementów techniki klasycznego chodu NW,
 • samoocena techniki przez kandydatów podczas marszu / indywidualnie lub przy udziale partnera w celu korygowania błędów /,
 • stretching z kijami NW oraz ćwiczenia relaksacyjne,
 • wymarsz w teren o zróżnicowanej strukturze nachylenia,
 • ponowne wykonanie nagrania kamerą marszu każdego uczestnika na etapie końcowym kursu instruktorskiego,
 • analiza końcowa nagrań pod kątem oceny postępów kandydatów technice poszczególnych kandydatów jak nastąpiła w wyniku całego kursu,
 • obejrzenie głownych fragmentów filmu instruktażowego szkoły LEKI w aspekcie podsumowania odbytej praktyki na tle profesjonalnego materiału filmowego.

7. Certyfikat

Certyfikat będzie wręczony /wysłany po zaliczeniu egzaminu praktycznego z Nordic Walking.

Przed wręczeniem/wysłaniem certyfikatu kandydat na instruktora zdaje egzamin:

praktyczny:

 • pokaz najbardziej optymalnego sposobu, w jaki powinno się nauczać kursantów podczas pierwszych lekcji NW,
 • pokaz niektórych ćwiczeń poznanych na kursie NW (rozgrzewkowych, technicznych, rozciągających),
 • pokaz techniki marszu NW, wchodzenie – dół/góra.

teoria:

 • komentarz do filmu instruktażowego firmy LEKI,
 • omówienie walorów technicznych kijów LEKI,
 • informacja o dodatkowych akcesoriach,
 • rola instruktora Nordic Walking,
 • informacja o warunkach uzyskania certyfikatu LEKI- Instruktor,

8. Cena kursu

Kurs instruktorski kosztuje 650 zł brutto (szkolenie grupowe 580 zł). W/w cena obejmuje także kurs Active Leader. Dla osób posiadających dyplom Active Leader cena kursu instruktorskiego wynosi 500 zł brutto. Cena nie obejmuje noclegu i wyżywienia osób zamiejscowych.

9. Materiału szkoleniowe

Kandydaci otrzymują konspekt instruktora wraz z materiałami dodatkowymi i reklamowymi firmy LEKI, film szkoleniowy na DVD. W/w materiały dostarcza generalny przedstawiciel LEKI w Polsce- firma SPORTIMPEX.

10. Po otrzymaniu certyfikatu

instruktorzy otrzymują prawo do skorzystanie z dobrowolnej umowy współpracy której jednym z elementów jest znaczący rabat ( vide – cena hurtowa obowiązująca wszystkich naszych Partnerów Biznesowych w tym np sklepy, hurtownie, osrodki szkolenia, sanatoria , „topowe” ośrodki zdrowia , NZOZ-y, hotele kuracyjne itp) na zakup zestawu kijów LEKI do swojej pracy szkoleniowej oraz daleko idącej pomocy partnerskiej - marketingowej ze strony firmy SPORTIMPEX.